Obstakelvrij

OBSTAKELVRIJ is een project van de Markgrave vzw (Voorziening voor blinden en slechtzienden) met steun van de Burgerbegroting. Samen met de buurt zoeken we naar oplossingen voor een toegankelijkere stoep.

We merken de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt voor onze slechtziende en blinde cliënten om zich op het voetpad veilig te verplaatsen (steps, bakfietsen, parkeerborden, vuilnis,… staan in het midden van de stoep). 
We willen dit probleem aanpakken en samen met de buurt naar oplossingen zoeken. 
Het doel van het project is meer sensibiliseren en burgerzin stimuleren om de straten veilig en toegankelijk te houden voor iedereen. We starten met affiches en flyers in de buurt. 

Wil je graag onze boodschap mee verspreiden?
Je kan een affiche ophalen bij Sandra aan het onthaal (Markgravelei 22 – 2018 Antwerpen).
Meer info: Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/obstakelvrij

`Affiche obstakelvrij